Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu aportul unor persoane credincioase și cu dare de mână, în perioada octombrie 2016-martie 2017, biserica parohiei Sintești s-a înnoit cu câteva obiecte bisericești și de cult. Astfel, au fost achiziționate următoarele: iconostas, strană pentru cântăreț, analog, axioniță, 6 candele cu lanț pentru catapeteasmă, un set Sfinte Vase, trusă pentru botez, un Sfânt Chivot, 3 candele de masă din antimoniu, 2 Sfinte Copii și 2 sfeșnice din argint pentru Sfânta Masă.

Pe acestă cale adresăm mulţumiri tuturor ostenitorilor, miluitorilor şi binefăcătorilor bisericii noastre, rugând pe Bunul Dumnezeu să scrie numele lor în cartea vieţii veşnice.

Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...